Monday, May 30, 2016

ახალი ინფორმაცია Ghost Recon Wildlands-ის შესახებ

By  


თითქმის 1 წლის შემდეგ, Ubisoft-მა Ghost Recon Wildlands-ის შესახებ ახალი ინფორმაცია და ტრეილერი გამოაქვეყნა.

ტრეილერი "We Are Ghosts" 26 მაისს გამოქვეყნდა. სამწუხაროდ ტრეილერი არ გვიმხელს, თუ როდის გამოდის თამაში.


Ubisoft-მა ასევე გამოაქვეყნა, თუ რა შევა თამაშის COLLECTOR EDITION-ში.


2015 წლის E3-ზე Ghost Recon Wildlands-ის ხილვა სიურპრიზი იყო ყველასთვის. სავარაუდოდ, Ubisoft 2016 წლის E3-ზე დაასახელებს თამაშის გამოსვლის თარიღს.

რეკლამა